Doğuştan kalp hastalığı(DKH) her 1000 canlı doğumda  8 görülerek kromozom anomalilerinden 3 kat, nöral tüp defektlerinden 4 kat daha sık olan bir doğumsal bozukluktur.

  Bu yapısal bozukluk hamileliğin çok erken dönemlerinde, çoğu kez anne hamile olduğunun farkında bile olmadığı dönemde kalbin normal gelişiminin etkilenmesiyle oluşmaktadır.Çoğu kez kalbin normal gelişimini kötü etkileyen faktörün ne olduğu bilinmemekle birlikte bazı viral enfeksiyonlar(soğuk algınlığı,kızamık, kızamıkçık vb gibi)rol oynadığı gösterilmiştir ayrıca kalıtım ve kromozom anomalileri de( Örn Down sendromu, Turner gibi) kalp anomalisi riskini artırır. Down Sendromunda  kalp anomalisi görülme oranı %50 dir. Ayrıca ilk üç ayda kullanılan bazı ilaçlar(bazı sinir sistemi ilaçları, epilepsi ilaçları gibi) ve alkol DKH riskini artırır. Ülkemizde 8/1000 olan DKH görülme oranı  göz önüne alındığında her yıl 10-15bin  DKH’lı bebek dünyaya gelmekte demektir. Anne- babanın DKH olan bir çocuğu varsa diğer çocukta bu risk 2 kat artmaktadır. Anne veya babada DKH varsa doğacak çocukta binde sekiz olan oran %2-16’ya çıkmaktadır.

  Doğuştan Kalp Hastalığı Siyanotik (morarmanın olduğu) ve asiyanotik(morarmanın olmadığı) olmak üzere iki tiptir. En sık görülen DKH asiyanotik grupta olan VSD’dir. ASD VSD, Patent Ductus Arteriosis asiyanotik grupta gördüğümüz belli başlı tablolardır. Morarmanın olduğu grupta dolaşımda sağdan sola doğru kaçak olduğu için akciğerlere az kan gitmekte ve dolayısıyla az oksijen  nakledebilmekte ve siyanoz (morarma) meydana gelmektedir. Siyanotik grupta en sık görülen patoloji Fallot Tetralojisidir. Prognoz asiyanotik Kongenital  kalp hastalıklarında daha iyidir. Fallot Tetralojisi dışındaki Siyanotik DKH’ları müdahale edilmezse nadiren 1 yaşı geçer.

    Günümüzde Kardiyologlar tarafından 16-20 haftada uygulanan Fetal Ekokardiyografi   tetkiki ve uzman(Perinatalog veya Radyoloji Uzm) tarafından yapılan Detaylı Ultrasonografi sayesinde kalbin anne karnında  major anomalilerin tespiti mümkün olmaktadır. Doğumun uygun şartlarda ve mekanda gerçekleştirilmesi ve gereken medikal – cerrahi tedavilerin uygulanmasıyla etkilenen bireylere daha kaliteli bir yaşam imkanı sunulmaktadır.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir